czwartek, 23 czerwca 2011

IV Konkurs Poetycki im. T. J. Pajbosia 2011

1. Organizatorem konkursu jest Staromiejski Dom Kultury w Warszawie oraz redakcja kwartalnika literackiego „Wakat on-line”.

2. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły szesnasty rok życia i ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział zarówno twórcy początkujący, jak i autorzy z dorobkiem literackim, członkowie związków lub stowarzyszeń.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy o dowolnej tematyce w pięciu egzemplarzach (każdy zestaw osobno zszyty lub spięty!), w formie wydruku komputerowego w formacie A4. Wiersze powinny być opatrzone godłem słownym, a do przesyłki należy dołączyć opatrzoną tym samym godłem zaklejoną kopertę z danymi osobowymi autora (imię i nazwisko, wiek, adres domowy, nr telefonu, adres mejlowy, krótka informacja o dokonaniach twórczych autora).

4. Organizator przewidział dodatkową nagrodę specjalną za czwarty wiersz rozpoczynający się od słów wybranego przez uczestnika cytatu (spośród poniższych):

To nie była historia z pierwszych stron gazet,
Historia szaleństwa i paranoicznych zdarzeń […]
Dezerter, Jeśli

Na pewno znasz te poranki gdy
Wszystko co widzisz obietnicą cudu jest
Jeśli wiesz co chcę powiedzieć…
Kasia Nosowska, Jeśli wiesz co chcę powiedzieć

Powiedzcie ludzie, jesteście gotowi?
Zimne nerwy, a serca jak prodiż?
Duże dzieciaki, mali chuligani?
Granaty w ustach mogą nam wypalić?
FISH, Jesteście gotowi?


5. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej publikowane (również w Internecie) ani nagradzane w innych konkursach.

6. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).

7. Prace należy przesyłać na adres:

Staromiejski Dom Kultury
Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa
Pokój literacki

z dopiskiem: Konkurs Poetycki im. T.J. Pajbosia

nr tel. (22) 831 23 75, pokój literacki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz