środa, 8 stycznia 2014

Skarbiec Suski nr 9


Na koniec roku 2013 ukazał się kolejny numer Skarbca Suskiego - pisma o tematyce historycznej związanej z regionem. Jak zwykle ciekawe wspomnienia byłych mieszkańców Susza, stare zdjęcia i dokonania suskich odkrywców. Serdecznie polecam.Spis treśći Skarbca Suskiego nr 9:

1. Pruski Horyzont: Prusy w świetle podziałów administracyjnych, cz. 1. Od XIII wieku do 1939 r. – Dariusz Przechadzki
2. Klub Odkrywcy: Wczesnośredniowieczne osadnictwo w okolicach Bronowa – Sebastian Zieliński
3. Historia: Szkolnictwo w Prusach Wschodnich przed 1945 r. – Dariusz Ryszka
4. Historia: Luksus merdający ogonem, czyli pamiątki po suskich psach – Krzysztof Kępiński
5. Historia: Hrabia Ottfierd von Finckenstein – poeta i pisarz ziemi suskiej, cz. 2. – Kazimierz Skrodzki
6. Historia: Co mówią nam o Suszu stare mapy? (zakończenie) – Andrzej Chmielewski
7. Znaleziska: Pruski pałasz z Iławy, czyli co kryły relikty iławskich kamienic – Łukasz Szczepański
8. Suskie sprawy: Katastrofa kolejowa w Suszu – zapomniana tragedia –Miłosz Klepczyński
9. Suskie sprawy: Śmierć Leona Mańkowskiego i Jana Jelskiego – tragiczny rejs – Miłosz Klepczyński
10. Freski: Tajemniczy fundator z suskiego Veraikonu – Dariusz Paczkowski
11. Wydarzenia: Ratujmy suski zabytek – kościół pw. św. Antoniego – ks. Dariusz Kułakowski
12. Suski słownik biograficzny: Pożegnanie – Jolanta Palińska
13. Wspomnienia: Susz – Arkadia, 1962–1964, cz. 2. – Grażyna Kręcicka
14. Środowisko: Orzeł przedni – gość niezwykły – Stanisław Blonkowski
15. Komunikaty TMZS
– Nasz mały jubileusz, czyli… działamy dla Was już 5 lat! – Bernard Cantop 

– Badania archeologiczne na grodzisku w Suszu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz