środa, 2 lutego 2011

Konkurs Poetycki im. Michała Kajki
Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu ogłaszają

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Michała Kajki

pod patronatem
Burmistrza Orzysza
Dwumiesięcznika Literackiego „Topos”
„Gazety Olsztyńskiej”

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
1. dla osób, które nie ukończyły 18 lat
2. dla osób powyżej 18 lat
W konkursie mogą brać udział wszyscy niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń twórczych, którzy na adres organizatora (w obu kategoriach) prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach. Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Personalia i adres autora, również numer telefonu, ew. adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem i kategorią wiekową. Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów.
Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie: dr Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Jarosław Jakubowski, Krzysztof Kuczkowski (przewodniczący). W kat. powyżej 18 lat zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne – 2.000, 1.000, 500 zł. W kat. Poniżej 18 lat - trzy nagrody pieniężno-rzeczowe. W obu kategoriach jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu). Termin nadsyłania zestawów: 20 maja 2011 r.
Data ogłoszenia wyników i termin uroczystej gali wieńczącej konkurs zostaną podane w późniejszym czasie.
Wybór nagrodzonych wierszy będzie opublikowany w „Toposie” i „Gazecie Olsztyńskiej”.
Prace należy nadsyłać na adres:
Beata Szymankiewicz
Dyrektor Domu Kultury w Orzyszu
ul. Wojska Polskiego 5
12-250 Orzysz
z dopiskiem „Konkurs” oraz zaznaczeniem kategorii wiekowej.

Dodatkowe informacje od godz. 8.00 do 16.00 pod numerem tel. 087 423 70 10.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz